Co to jest podatek PCC ?

Co oznacza skrót podatek PCC ? To podatek od czynności cywilnoprawnych wynoszącym 2 % wartości nieruchomości.Tym 2%-owym podatkiem obarczone są m.in. umowy sprzedaży (zamiany) praw własności do nieruchomości. Płaci go nabywający prawa, za pośrednictwem notariusza, przy umowie przenoszącej dane prawa.

Uzbrojenie działek – przyłącza mediów.

W każdym przypadku, o możliwości podłączenia określonego medium czy to prądu, wody, gazu, kanalizacji - biorąc pod uwagę konkretne warunki techniczne i ekonomiczne takiego przyłączenia - decyduje właściciel sieci. Właśnie ten problem dotyczy domów stawianych na terenach znacznie oddalonych od istniejących linii zasilających, gdyż poprowadzenie niekiedy kilkukilometrowego odcinka przyłącza pociąga za sobą ogromne koszty, a budowa odgałęzienia … Czytaj dalej Uzbrojenie działek – przyłącza mediów.

Co to jest opłata adiacencka ?

To opłata, którą właściciel nieruchomości wnosi do gminy, jeżeli poniosła ona wydatki na infrastrukturę – np. wykonała wodociąg czy doprowadziła drogę i w związku z tym wzrosła wartość gruntu. Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich – art. Art.144 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Warunki zabudowy czy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ?

Otrzymanie pozwolenia na budowę wymaga przedłożenia oprócz projektu również dokumentu potwierdzającego możliwość i warunki zabudowy działki wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego gminy  W przypadku działek, które nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego gminy, można postarać się o otrzymanie osobnych warunków zabudowy na konkretną działkę. Dzięki takiemu rozwiązaniu można otrzymać decyzje nawet wówczas, jeśli gmina nie posiada … Czytaj dalej Warunki zabudowy czy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ?

Budowa domu bez pozwolenia będzie możliwa już od 28 czerwca 2015!

Nowelizacja prawa budowlanego przeszła już całą ścieżkę legislacyjną i 27 marca została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz. 443). Oznacza to, że jej przepisy zaczną obowiązywać 28 czerwca 2015 r. Nowelizacja zawiera wiele uregulowań, które mają skrócić i uprościć proces budowy domu. Jedną z najważniejszych zmian jest to, że na budowę domu nie będzie już wymagane pozwolenie, … Czytaj dalej Budowa domu bez pozwolenia będzie możliwa już od 28 czerwca 2015!