Jak sprzedać nieruchomość rolną w myśl nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 2016 roku ?

Jak sprzedać nieruchomość rolną w myśl nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 2016 roku ?
tractor plowing agricultural field summer

W 2016 roku, a dokładnie 30 kwietnia 2016, zostały zaostrzone przepisy obrotu zmienią rolną. Od wprowadzenie nowych przepisów nabywcami ziemi rolnej mogą być rolnicy indywidualni, kościoły, parki narodowe, jednostki samorządu oraz Skarb Państwa.

Rolnikiem indywidualnym w myśl ustawy jest osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze i nie więcej niż 300ha, która od 5 lat mieszka na terenie miny, gdzie posiada działkę rolną i od 5 lat samodzielnie na niej gospodaruje.

Tuż po wprowadzeniu nowych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego obrót ziemia rolną znacznie zahamował.

Jednak te osoby, które nie są rolnikami i poprosiły o zgodne na zakup gruntu rolnego Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa (dawna Agencja Nieruchomości Rolnych) otrzymały bez problemu zgodę. Przez pierwszy rok obowiązywania nowej ustawy, na ponad 5 tysięcy wniosków o pozwolenie na kupno ziemi, KOWR odrzucił raptem 73!
 
Jak otrzymać zgodę ?

Zgoda na nabycie nieruchomości rolnej przez osoby fizyczne i prawne następować będzie na wniosek zbywcy, jeżeli:

1) wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego, osobę bliską zbywcy, Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego oraz kościelną osobę prawną lub związek wyznaniowy,
2) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
3) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;

Ponadto zgoda będzie mogła zostać wyrażona na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:

1) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,
2) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
3) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego

Kiedy można nabyć grunt rolny nie będąc rolnikiem bez konieczności otrzymania zgody ?

Po 30 kwietnia 2016 roku osoba fizyczna niebędąca rolnikiem może nabyć grunt rolny :

  1. o powierzchni nieprzekraczającej 0,3 ha,
  2. o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, gdzie na terenie jest budynek mieszkalny,
  3. grunt dla którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy przed 30 kwietania 2016 roku.

Jak widać z przytoczonych aktualnie obowiązujących przepisów prawa istnieje możliwość zbycia nieruchomości rolnych z zachowaniem odpowiednich procedur i uzyskania zgodny z KOWRu.

Obecnie deweloperzy zainteresowani zakupem gruntów muszą się liczyć z ogromnymi ograniczeniami i trudniejszym procesem ich nabywania, a co wiąże się m.in. z odrolnieniem terenu i przygotowaniem całego trudnego procesu zakupu grunt.

Autor: Adam Jasiński 

Licencjonowany pośrednik nieruchomości, właściciel firmy AJ Nieruchomości. Ponad 12 lat doświadczenia na rynku nieruchomości. Specjalista z dziedziny nieruchomości gruntowych i rynku pierwotnego. www.aj.nieruchomosci.pl 

Kontakt: 503809939

zdjęcie

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s