Uzbrojenie działek – przyłącza mediów.

W każdym przypadku, o możliwości podłączenia określonego medium czy to prądu, wody, gazu, kanalizacji – biorąc pod uwagę konkretne warunki techniczne i ekonomiczne takiego przyłączenia – decyduje właściciel sieci. Właśnie ten problem dotyczy domów stawianych na terenach znacznie oddalonych od istniejących linii zasilających, gdyż poprowadzenie niekiedy kilkukilometrowego odcinka przyłącza pociąga za sobą ogromne koszty, a budowa odgałęzienia sieci do kilku nowych odbiorców może być nieopłacalna dla dostawcy. Jedynie na terenach pod zabudowę uwzględnionych w planach zagospodarowania przestrzennego, przedsiębiorstwo elektroenergetyczne ma obowiązek wybudowania nowej linii zasilającej

Media_na_działce

POJĘCIA  z którymi spotykamy się w trakcie załatwiania spraw związanych z podłączaniem mediów na działce:

  • przyłącze – jest to odcinek odgałęzienia od sieci elektrycznej, gazowej lub wodociągowej łączący budynek z tą linią. Przyłącza wykonywane są jako podziemne i jedynie niekiedy podłączenie do sieci elektroenergetycznej może być prowadzone przewodem napowietrznym;
  • złącze występuje przy przyłączach elektrycznych i jest to punkt łączący je z instalacją wewnętrzną. Odpowiednikiem złącza w instalacjach gazowych i wodociągowych są główne zawory instalowane na zakończeniu przyłącza. Złącze i zawory główne są punktem, gdzie kończy się „opieka” konserwacyjna dostawcy mediów. W razie awarii, która wystąpi do tego miejsca – naprawy dokonuje właściciel sieci;
  • przykanalik – jest odpowiednikiem przyłącza dla instalacji kanalizacyjnej;
  • układ pomiarowy – czyli licznik – umożliwia rozliczenie z dostawcą z ilości pobieranego medium. Na instalacjach kanalizacyjnych pomiaru odprowadzonych ścieków nie wykonuje się przyjmując, że ilość ścieków odpowiada ilości zużytej wody. Obecnie układy pomiarowe instalowane są (w odpowiednich skrzynkach elektrycznych lub gazowych) najczęściej poza terenem posesji w linii ogrodzenia. Natomiast wodomierze mogą być umieszczane w studzience pomiarowej na zewnątrz lub też wewnątrz domu;

warunki techniczne przyłączenia – wydawane są na wniosek osoby ubiegającej się o nie i określają, jak powinno być wykonane przyłącze oraz jakie ma mieć parametry techniczne. Do wniosku o wydanie warunków należy dołączyć szkic istniejącej sieci lub mapkę do celów projektowych oraz dokument stwierdzający

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s